About Me

header ads

Dina Becik
Wus rampung 
Anggenipun tapa brata
Nepis hawa nepsu
Ing dina riyaya
Monggo disampurnakake
Ngresiki jiwa lan raga
Nyuwun pangapura
Dumateng bendaranipun 
Ugi dumateng nayakanipun
Mboten kesupen 
Dumateng sedaya jiwa
Sampun mboten wonten reridu
Sedaya manunggal rasa
Sami saeka praya
Mbangun nusa lan bangsa
***Ki Ranggasuloyo***

Posting Komentar

0 Komentar